Steeds meer zwangeren maken tegenwoordig voor hun bevalling een geboorteplan. Dit is een plan waarin jij en je partner beschrijven welke wensen jullie hebben tijdens de bevalling. Je kunt dit zo breed trekken als je wil. Denk aan de locatie waar je wil bevallen (thuis, in het ziekenhuis of in een geboortecentrum), in welke houding (liggend, staand, op de baarkruk, in bad), of je pijnstilling zou willen, welke muziek wil je op, wie zijn er aanwezig, etc.

Het is goed om vooraf (samen) te bedenken wat jullie graag wel en juist absoluut niet zouden willen. Je kan je vooraf verdiepen in verschillende opties en deze bespreken met elkaar, jouw omgeving en de verloskundige. Hierdoor ga je beter geïnformeerd en voorbereid je bevalling in. Bovendien zijn jullie bekend met elkaars wensen, doordat jullie hier vooraf over gesproken hebben. Misschien ben je al eens eerder bevallen en weet je nog dingen die je erg fijn vond en nu weer zou willen, of dingen die je verschrikkelijk vond en nu graag anders zou zien. Jij kent jezelf het beste!

Bedenk wel dat je aangeeft hoe jullie de bevalling het liefst zouden willen, maar een bevalling zich niet laat plannen! Laat een bevalplan dan ook een richtlijn zijn en geen leidraad. Op die manier kan je er flexibeler mee omgaan wanneer er van het geboorteplan wordt afgeweken om een bepaalde reden.

Voorbeeld geboorteplan, uiteraard kunnen jullie deze naar jullie wensen aanpassen en uitbreiden. Het gaat namelijk om wat júllie graag zouden willen.

Neem je geboorteplan mee naar je verloskundige en bespreek het. Mogelijk heeft de verloskundige nog vragen of wil ze je toelichten waarom iets (mogelijk) niet kan. Geef de verloskundige een versie van het geboorteplan zodat dit in jouw dossier opgenomen kan worden. Houdt ook een versie voor jezelf en doe deze in je ‘vluchtkoffer’. Tijdens de bevalling kan het zijn dat de verloskundige de zorg overdraagt aan een collega of een verloskundige van het ziekenhuis. Het is verstandig als je partner dit nieuwe gezicht steeds wijst op jullie geboorteplan.

Liefs, Valerie
Verloskundige