Al jaren plan je jouw carrière zorgvuldig, je werkt hard en zorgt voor de juiste studies en bijscholing. Wanneer je besluit om voor een kindje te willen gaan veranderd er op werkgebied nog niets maar wanneer je zwanger bent is het handig dat je weet waar je aan toe bent en wat je moet regelen. Je hebt verschillende rechten en plichten met betrekking tot je werk, good to know.

Het bekend maken van de zwangerschap
Je zult tijdens je zwangerschap je werkgever op de hoogte moeten stellen van jouw zwangerschap. Wettelijk gezien ben je verplicht om dit uiterlijk 3 weken voor aanvang van je zwangerschapsverlof bekend te maken. Uiteraard is het handiger om dit eerder te doen, op deze manier zal er genoeg tijd zijn om vervanging te regelen. Daarnaast kan je werkgever op verschillende punten rekening houden met de zwangerschap.

Zwangerschapsverlof
Je bent verplicht om 4 weken voor je uitgerekende datum te stoppen met werken (36 weken zwanger), maar je mag al 6 weken met verlof gaan (34 weken zwanger).

In totaal heb je 16 weken verlof.

Je hebt dus altijd 10 weken na je bevalling vrij, als je precies bij 40 weken bevalt J. Je werkgever zal vragen om een zwangerschapsverklaring. Hiermee kan hij een zwangerschapsuitkering aanvragen en kan je verlof geregeld worden. De zwangerschapsverklaring is een brief die je zelf kunt aanvragen bij je verloskundige, gynaecoloog of huisarts.

Ook je partner heeft recht op verlof. Op dit moment heeft je partner recht op 2 dagen betaald verlof en 3 dagen ouderschapsverlof. Vanaf 2019 zal dit 5 dagen betaald verlof worden.

Ouderschapsverlof
Na het zwangerschaps- en bevallingsverlof is het mogelijk om ouderschapsverlof op te nemen. Meestal is dit geen betaald verlof. Je hebt recht op 26 weken aaneengesloten verlof of je kunt deze uren te verdelen over een langere periode. Je hebt recht op deze 26 weken tot je kind 8 jaar is, je hoeft dit verlof dus niet gelijk na het zwangerschapsverlof te gebruiken maar kunt hier ook later gebruik van maken.

Zwangerschapsuitkeringen
Als je in loondienst bent krijg je een zwangerschaps- en bevaluitkering die gelijk is aan je salaris, dit wordt geregeld door jouw werkgever.

Als je zelfstandige bent moet je bij het UWV een uitkering aanvragen, in totaal heb je minimaal 16 weken recht op deze uitkering. De hoogte van deze uitkering hangt af van je inkomen in het vorige kalenderjaar dat je zwanger werd.

Werkloos
Ook als je werkloos bent kun je een uitkering aanvragen bij het UWV.

Werktijden
Tijdens je zwangerschap heb je recht op regelmatige werktijden en rusttijden, extra pauzes (maximaal 1/8 deel van je werktijd), een geschikte en een afsluitbare ruimte om te kunnen rusten (met een bed of bank).

Arbeidsrisico’s
De werkzaamheden die je dagelijks uitvoert kunnen effect hebben op je vruchtbaarheid, zwangerschap of borstvoedingsperiode. Als er risico’s voor jou of je kindje verbonden zijn aan je werkzaakheden dan is het zinvol om je daar zo vroeg mogelijk tegen te beschermen. Lees hier meer over arbeidsrisico’s en wat je kan doen. 

Bezoek aan de verloskundige en/of gynaecoloog
Je werkgever is verplicht om je de gelegenheid te geven om tijdens werktijd de verloskundige of gynaecoloog te bezoeken.

Liefs Sanne
Verloskundige