Als je zwanger bent of als je graag zwanger wil worden is het verstandig om eens naar je zorgverzekering te kijken. De volgende vragen zijn belangrijk om voor jezelf te kunnen beantwoorden.

  • Wat valt precies in mijn basispakket?
  • Waarvoor ben ik niet verzekerd?
  • Hoe hoog is mijn eigen risico?
  • En moet ik een aanvullende verzekering nemen?

In het basispakket van de zorgverzekering is verloskundige zorg voor 100% vergoed. Verloskundige zorg gaat dus ook niet van je eigen risico af.  Denk bij verloskundige zorg aan afspraken met de verloskundige, bevalling en kraamzorg.

Hoe zit het met de echo’s?
In het basispakket worden twee echo’s vergoed. De 12 weken echo (termijnecho) en de 20 weken echo (structurele echo). Voor deze echo’s betaal je geen eigen risico of eigen bijdrage. Als het om medische redenen noodzakelijk is om een extra echo uit te voeren kan dit wel gevolgen hebben voor je eigen risico. Alle overige pretecho’s moeten zelf worden betaald.

Wat zijn de combinatie- en NIPT test en ben ik hiervoor verzekerd?
De combinatietest is een test die berekent hoe groot de kans is op een baby met Down-, Edwards– of Patausyndroom. De test wordt afgenomen tussen de negende en veertiende week van je zwangerschap.

Deze test wordt in het basispakket verzekerd als hiervoor medische redenen zijn. Dit kan wel gevolgen hebben voor je eigen risico. Als je toch graag de combinatie test wil zonder medische indicatie betaal je een eigen bijdrage van ongeveer €170. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden de combinatietest zonder medische indicatie.

De NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test) is een bloedonderzoek bij de moeder die aan toont of het kind in de buik Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft. De NIPT test kan worden afgenomen vanaf 11 weken en heeft geen risico op een miskraam.

De NIPT test wordt bij een medische indicatie of een positieve combinatietest vergoed vanuit het basispakket. De NIPT valt wel onder het eigen risico. Voor zwangere vrouwen die geen medische indicatie hebben, maar toch graag een NIPT test willen is er een eigen bijdrage van ongeveer €175.

Wil je weten wat de verschillen zijn tussen de combinatietest en de NIPT lees dan het artikel “verschillen NIPT- en combinatietest

Vergoeding vervolgonderzoeken
Komt er uit de NIPT dat uw kind mogelijk Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft of is er een andere medische reden, dan kun je voor de zekerheid een vlokkentest of vruchtwateronderzoek laten doen. De zorgverzekeraar vergoedt deze vervolgonderzoeken. Vervolgonderzoeken kunnen wel gevolgen hebben voor je eigen risico.

Counselingsgesprek
Vanuit de basisverzekering wordt een uitgebreid gesprek met je verloskundige of gynaecoloog vergoed over de screenings van Down, Edwards- of Patausyndroom. Dit heet een counselingsgesprek. Tijdens dit gesprek kun je ook al je vragen stellen over de screeningsmethoden. Pas na dit uitgebreide gesprek beslis je of je de screening wel of niet wilt.

Hoeveel kost mijn bevalling?
De basisverzekering vergoedt de kosten van een thuisbevalling volledig. Een ziekenhuis bevalling wordt vergoed als je hiervoor een medische reden hebt. Zou je toch graag in het ziekenhuis of kraamhotel (poliklinische) willen bevallen zonder dat je hiervoor een medische reden hebt, dan wordt hiervoor een eigen bijdrage gevraagd. Het maximumtarief voor een ziekenhuisbevalling bedraagt ongeveer €545 exclusief partusassistentie.  Uit je basisverzekering krijg je een vergoeding van €211. De overige kosten zou je zelf moet betalen tenzij je een aanvullende verzekering hebt die dit vergoed.

Vergoeding kraamzorg
Uit je basisverzekering krijg je minimaal 24 uur en maximaal 80 uur kraamzorg vanaf de geboorte verdeelt over 10 dagen. Het aantal uur kraamzorg dat je krijgt is afhankelijk van jouw situatie. Denk hierbij aan tweelingen, gezondheid van jou en je kindje.

Normaal gezien krijg je bij borstvoeding 49 uur kraamzorg en bij flesvoeding 45 uur kraamzorg. Dit is vaak verdeelt over 8 dagen.

Lig jij of je kindje langer in het ziekenhuis door bijvoorbeeld een vroeggeboorte of een keizersnee dan wordt er op de dagen dat je in het ziekenhuis hebt gelegen uren afgetrokken van je kraamzorg. Per dag zou er 6 uur kraamzorg worden afgetrokken als je borstvoeding geeft en 5,5 uur kraamzorg per dag als je flesvoeding geeft.

Kraamzorg valt niet onder het eigen risico maar je moet wel een eigen bijdrage betalen. Dit gaat om €4,30 per uur als je de kraamzorg thuis krijgt. Als je kraamzorg in een instelling krijgt zonder medische reden dan betaal je een eigen bijdrage van €17 per dag. Als de instelling meer dan €122.50 per dag vraagt dan betaal je de meerkosten zelf. Soms is het mogelijk dat een aanvullende verzekering jouw eigen bijdrage vergoed.

Vraag zelf op tijd kraamzorg voor na de bevalling aan. Doe dat voor je 20 weken zwanger bent.

Lig jij 10 dagen of langer in het ziekenhuis dan krijg jij alle uitleg over je kindje in het ziekenhuis. De meeste kraamzorg aanbieders bieden uitgestelde kraamzorg aan (dit wordt soms ook couveusenazorg genoemd).  Een paar keer komt er dan gespecialiseerde kraamverzorgende langs om informatie en tips te geven en te adviseren.  Uitgestelde kraamzorg zit niet in de basisverzekering. Aanvullende verzekering verzekeringen vergoeden dit soms wel.

Eigen risico en eigen bijdrage
Net als de huisarts wordt verloskundige zorg volledig vergoed en gaat dit dus niet van je eigen verplichte eigen risico af (€385). Het eigen risico geldt wel voor andere kosten rondom de zwangerschap. Denk hierbij aan laboratoriumonderzoek, medisch vervoer naar het ziekenhuis voor bijvoorbeeld de bevalling, de NIPT test en andere vervolgonderzoeken. Heb jij een hoog eigen risico? Weeg dan af hoe de kosten van de premie zijn in verhouding met de kosten van je zwangerschap en bevalling.

Voor kraamzorg, een bevalling in een kraamhotel of een bevalling in het ziekenhuis zonder medische reden (poliklinische), wordt een eigen bijdrage gevraagd. Maar wat is dit precies? Bij een eigen bijdrage betaal je zelf een percentage of bedrag van de zorgkosten. Deze eigen bijdrage wordt niet verrekend met je eigen risico. Je betaalt de eigen bijdrage dus altijd, ook als je eigen risico al verbruikt is.

Aanvullend verzekeren?
Omdat niet alle kosten rondom de zwangerschap en bevalling worden vergoed, kan het soms goed uitkomen om aanvullend te verzekeren, maar dit zal wel gevolgen hebben voor je premie. Je zult moeten gaan afwegen of deze premie van €15 tot €50 per maand het waard is.

Als je liever in het ziekenhuis wil bevallen zonder medische reden is hiervoor een vergoeding voor €211 maar de meerkosten betaal je zelf (Dit zal rond de €334 liggen). Het is mogelijk om je hiervoor aanvullend te verzekeren.

Wanneer je graag een combinatietest wil zonder dat er medische reden zijn, kan soms een aanvullende verzekeringen deze kosten vergoeden. De eigen bijdragen bij een combinatietest is anders ongeveer €170.

Bij de wens om extra kraamzorg te krijgen, kan je een aanvullende verzekering nemen. Deze aanvullende verzekering vergoedt dan ook vaak de eigen bijdrage van de kraamzorg en het kraampakket.

De aanvullende verzekering voor bevallen en kraamzorg vergoedt soms een zwangerschapscursus. Maar een zwangerschapscursus kost vaak nog geen €100 en niet alle zorgverzekeraars hebben dit in hun aanvullende pakket voor bevallen en kraamzorg.

Ook voor lactatiekundige hulp (hulp bij borstvoeding) zijn er aanvullende verzekeringen. Je krijgt dan bijvoorbeeld voorlichting en advies bij gebrek aan melkproductie of groei van je baby. Vaak zijn er dan ook vergoedingen voor een elektrische borstkolf.

Soms kan het verstandig zijn om je aanvullend te verzekeren, maar let dan goed op de premie en wat je precies wel en niet vergoed krijgt.

Zorgverzekering voor je pasgeboren baby
Binnen 4 maanden na de geboorte moet je kindje aangemeld zijn bij een zorgverzekering. Ben je dit vergeten? Dan krijg je de zorgkosten van je kind niet vergoed. Wanneer je kindje wel is aangemeld, krijg je de kosten met terugwerkende kracht terug.

Kinderen tot 18 jaar zijn altijd gratis verzekerd voor de basisverzekering en veel aanvullende verzekeringen. Kinderen hebben geen eigen risico.

Overige zorgvormen rondom zwangerschap en bevalling
Binnen de basisverzekering zijn er nog 2 andere zorgvormen die ook worden vergoed. Dit is bekkenfysiotherapie en dieetadvies. Voor bekkenfysiotherapie krijg je 9 behandelingen vergoed en voor dieetadvies krijg je 3 behandeluren vergoed. Je betaalt geen eigen bijdrage, maar het heeft wel gevolgen voor je eigen risico.

Extra tips
Tot slot nog wat extra tips rond de verzekering en vergoeding:

  • Wil je graag aanvullend verzekeren of je eigen risico veranderen, bedenk dit dan op tijd. Bij de meeste zorgverzekeraars kun je alleen per 1 januari een aanvullende verzekering aansluiten of je eigen risico veranderen.
  • Vergelijk zorgverzekeraars met elkaar en onderzoek welke zorgverzekering het beste bij jou past.
  • Bekijk voordat je naar een zorgverlener gaat of jouw zorgverzekeraar een contract heeft met je zorgverlener. Het zou anders kunnen dat je zorgkosten niet worden vergoed.
  • Heb je geen aanvullende verzekering of heb je een hoog eigen risico? Zorg er dan voor dat je wat geld achter de hand hebt voor onverwachte uitgaven.
  • Als je een aanvullende verzekering wil afsluiten, hoef je niet direct de hoogste maximale dekking te nemen. Deze kosten zijn soms veel hoger dan de daadwerkelijke gemaakte kosten. Onderzoek dit eerst.

Liefs, Anna
Verloskundige (i.o.)

Bronnen
www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/zwangerschap-en-de-zorgverzekering
www.consumentenbond.nl/zwanger/kraamzorg-na-ziekenhuisverblijf
www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/verplicht-eigen-risico
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zwangerschap-en-geboorte/vraag-en-antwoord/wat-is-de-nipt-test
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zwangerschap-en-geboorte/vraag-en-antwoord/wat-is-de-combinatietest-voor-downsyndroom
www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2015/zwangerschap-en-bevallen-vergoeding
www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-vergelijken/zwanger
www.couveuseouders.nl/kraamtijd/kraamzorg