Vanaf de geboorte kan jouw baby ingeënt worden tegen verschillende ziektes op het consultatiebureau. Maar hoe werkt een vaccinatie eigenlijk? En waarom zou je je baby inenten?

Hoe werkt een vaccinatie?
Door een vaccinatie toe te dienen krijgt je baby een kleine dosis van afgezwakte of dode ziektekiemen toegediend. Omdat dit zo’n kleine dosis is, wordt jouw baby hier niet ziek van. Het lichaam krijgt wel het signaal dat het antistoffen moet aanmaken. Op deze manier wordt jouw baby immuun voor deze ziekten. Een vaccinatie beschermt vrijwel volledig tegen een ziekte.  Zodra het lichaam in aanraking komt met ziektekiemen, zal jouw baby dus waarschijnlijk niet ziek worden.

Waarom wordt mijn kind al zo vroeg ingeënt?
Wanneer de baby nog in jouw buik zit, ontvangt de baby antistoffen van jou. Deze blijven na de geboorte aanwezig in het lichaam van jouw kind maar dalen wel gedurende de eerste maanden na de geboorte. Rond twee tot drie maanden is de totale hoeveelheid antistoffen laag, omdat de concentratie antistoffen van de moeder is gedaald en je baby zelf nog te weinig antistoffen aanmaakt. Daarom is dit het beste moment om te beginnen met de vaccinaties.

Welke vaccins krijgt de baby toegediend en wanneer?
Voor de meeste ziekten krijgt jouw baby een aantal vaccinaties toegediend voordat het lichaam immuun wordt. Hieronder is het schema te zien wanneer, welke vaccinatie wordt toegediend:

Zoals je kan zien ontvangt je baby in het eerste levensjaar vaccinaties tegen zeven verschillende ziektes. In het combinatievaccin DKTP-Hib-HepB wordt je baby ingeënt tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, haemophilus influenzae type B en Hepatitis B. Ook wordt er een vaccinatie gegeven tegen het pneumokokkenvaccin.

Bij 14 maanden krijgt je baby het BMR-vaccin. Dit is een vaccinatie tegen de bof, mazelen en rodehond. Daarnaast krijgt je kind een meningokokken C vaccin.

Waar krijgt mijn baby de vaccinaties?
Als je baby wordt geboren, krijg je automatisch bericht over het rijksvaccinatieprogramma. Als je ervoor gekozen hebt om je baby te laten vaccineren volgens dit programma, ontvang je thuis een oproepkaart voor ieder vaccin. Als je deze meeneemt naar het consultatiebureau, zetten zij de prik. Bij elke afspraak krijg je een folder mee waarin staat wat voor vaccinatie het is, waartegen het beschermt en wat de mogelijke bijwerkingen zijn.

Zijn de vaccinaties verplicht?
Je bent niet verplicht om je baby te laten inenten. Toch kiest 95% van de Nederlanders ervoor om hun baby te laten vaccineren. Kinderen worden gratis ingeënt. Ook kiezen enkele ouders voor uitgesteld vaccineren. Dit houdt in dat je je baby wel laat vaccineren, maar dat je je baby pas later dan bij twee maanden laat inenten. Je kan hierover overleggen met de huis- of consultatiebureauarts.

Liefs, Romi
Verloskundige (i.o.)

Bronnen
Rijksoverheid.nl
KNOV