Het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) is een medisch onderzoek waarbij gekeken wordt of je kind een lichamelijke afwijking heeft. Dit onderzoek vindt plaats rond 20 weken zwangerschap. Het is mogelijk om dit echo-onderzoek te laten verrichten, maar dit is uiteraard niet verplicht. Je kunt er voor kiezen om geen SEO te laten maken. Het onderzoek wordt vergoed vanuit het basispakket en heeft geen gevolgen voor het eigen risico.

Tijdens het onderzoek wordt bijvoorbeeld gekeken of er sprake is van een open rug of open schedel en worden de aanleg en ontwikkeling van organen en skelet beoordeeld. Het kind wordt opgemeten en de hoeveelheid vruchtwater wordt bepaald. Het doel van het onderzoek is het opsporen van afwijkingen. Wanneer de echoscopist een afwijking opmerkt, zal dit daarom altijd aan je verteld worden. Dit is bij 5 op de 100 zwangeren het geval. Wanneer er geen afwijkingen gezien worden, betekent dit niet dat je de garantie hebt dat je kind gezond is. Met de echo zijn immers niet alle aandoeningen of syndromen op te sporen. De echoscopist kan je, als je dit wil natuurlijk, zeggen of je zwanger bent van een jongen of meisje, maar dit is absoluut niet het doel van het onderzoek.

Wanneer er een afwijking gezien wordt, kun je een geavanceerde echo (geavanceerd ultrageluidonderzoek, GUO) laten maken of een vruchtwaterpunctie laten verrichten. Je wordt dan doorverwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Je bent uiteraard niet verplicht om verder onderzoek te laten verrichten.

Liefs, Valerie
Verloskundige