Privacybeleid

Inleiding

Deze website, www.beboldandbeautiful.nl, wordt onderhouden door Rosanne van der Sterre – Poolen, handelend onder de naam Be Bold and Beautiful (hierna: ” Be Bold and Beautiful”). In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Be Bold and Beautiful omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website en van personen afgebeeld op onze foto’s. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke  categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Be Bold and Beautiful

Be Bold and Beautiful is gevestigd te Ermelo en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 08146092 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacybeleid is Be Bold and Beautiful bereikbaar op werkdagen vanaf 08.30 uur tot 17.30 uur op telefoonnummer 0647544455. Ook kun je contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is roos@beboldandbeautiful.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Aanmelden voor en versturen van onze nieuwsbrief

Het is mogelijk dat je jezelf via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief. Je moet daarvoor in het bijbehorende formulier je e-mailadres verstrekken. Als je dat niet doet, dan kun je jezelf niet aanmelden voor de nieuwsbrief. Het is ook mogelijk dat je je naam en achternaam invult. Dit is echter niet verplicht. Nadat je jezelf voor de nieuwsbrief heeft aangemeld, worden je persoonsgegevens verwerkt, zodat wij jou op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen.

Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat je daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heb je gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). Onze nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden bewaard zolang Be Bold and Beautiful de betreffende nieuwsbrieven wenst te versturen en de toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven niet is ingetrokken. De persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt. Omdat, MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, worden de gegevens aan dat land doorgegeven. MailChimp is een zogenoemde verwerker. Met MailChimp is een verwerkersovereenkomst gesloten op basis van een zogenoemd “Model Contract for the transfer of personal data to third countries” (in het bijzonder door implementatie van de “Data Controller to Data Processor Standard Contractual Clauses”).

Plaatsen van een reactie

Het is mogelijk dat je een reactie achterlaat op een bepaald onderdeel van onze website (bijvoorbeeld een blog of artikel). Je dient daarvoor in het bijbehorende formulier je naam en e-mailadres verplicht te verstrekken. Als dat niet door jou wordt verstrekt, dan kun je geen reactie achterlaten. Je persoonsgegevens worden verwerkt, zodat wij je reactie kunnen plaatsen en (indien gewenst) je op de hoogte kunnen brengen als er vervolgreacties of nieuwe berichten zijn.

Deze verwerkingen van je persoonsgegevens zijn mogelijk omdat je daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heb je gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). Je kunt dit doen door de reactie te verwijderen of met ons contact op te nemen. De persoonsgegevens worden bewaard zolang het onderdeel van de website actueel wordt geacht.

Foto’s op onze website

Het is mogelijk dat de foto’s op onze website een verwerking van persoonsgegevens vormen. Dat is het geval als een persoon op de foto’s is afgebeeld. Voor zover nodig hebben de betreffende personen in vrijheid toestemming gegeven voor de publicatie van die foto’s. Daarmee bestaat voor Be Bold and Beautiful een gerechtvaardigde belang voor de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens. Dit belang bestaat uit het kunnen plaatsen van de foto’s op de website, het onderhouden van de website en het recht op vrijheid van meningsuiting. De foto’s worden getoond op de website zolang Be Bold and Beautiful de betreffende foto van toegevoegde waarde voor de website acht.

Bewaartermijn

In dit privacybeleid is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan is aangegeven welke criteria Be Bold and Beautiful hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens door haar worden bewaard.

Cookies

Op deze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Beveiliging

Be Bold and Beautiful heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Be Bold and Beautiful worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. Denk aan het bedrijf dat onze nieuwsbrieven verstuurt en het bedrijf dat onze website host. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Be Bold and Beautiful en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacybeleid. Jouw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Jouw privacyrechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie, aanvulling, verwijdering en afscherming van je persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de geldende privacywetgeving. Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 8 maart 2018.

Dit is de calculatiepagina. Hier kun je uitrekenen wanneer je uitgerekend bent; hoe veel weken je dus zwanger bent en hoeveel weken je nog tegoed hebt!

Wanneer was de EERSTE dag van de LAATSTE menstruatie?


Aantal dagen in je menstruatie cyclus?

Bereken