Je kunt last krijgen van ongecontroleerd urineverlies, als je al vaker een kindje hebt gekregen is de kans hierop groter.
Het wordt veroorzaakt doordat je spieren in je bekken wat verslappen en doordat er een grotere druk komt te staan op je blaas. Het is dus een normale klacht.

Tips
– Train tijdens je zwangerschap je bekkenbodemspieren (dit bevorderd ook het herstel na je bevalling).
– Houdt je urine niet op, maar ga op tijd naar het toilet wanneer je aandrang voelt.
– Voldoende blijven drinken (min. 2 liter per dag)

Bekkenbodem oefening
Trek je bekkenbodemspieren zo krachtig mogelijk omhoog en naar binnen (aanspannen) rond je plasbuis, vagina en anus.
Probeer dit 6-8 tellen vast te houden en laat weer rustig helemaal los (ontspannen) (ontspan minimaal 16 tellen voor de volgende aanspanning).
Herhaal dit 8-12 x.
Adem tijdens de oefening rustig door.
Begin met minder lang of minder vaak aanspannen wanneer je het nog te moeilijk vindt.

Liefs Sanne
Verloskundige

Bronnen
– KNOV. Ziektes en kwaaltjes. Geraadpleegd, op 6 mei 2017, van http://deverloskundige.nl/zwangerschap/tekstpagina/19/ziektes-en-kwaaltjes/
– Elburg, J. van. & Hylkema, J. (2006) Appelstroop & tepelkloof: preventie en advies tijdens zwangerschaps- en kraambedongemakken. Meppel, Nederland: Uitgeverij Flores V.O.F.
– Heineman, M.J., Evers, J.L.H., Massuger, L.F.A.G. & Steegers E.A.P. (2012) Obstetrie en gynaecologie. Amsterdam, Nederland: Reed Business.
– Prins, M., Roosmalen, J. van., Scherjon, S. & Smit, Y. (2014) Praktische Verloskunde. Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.
– Maxima Medisch Centrum. https://www.mmc.nl/bekkenzorg/aandoening-en-behandeling/incontinentie/