Het geavanceerde ultrageluidonderzoek (GUO) is een echo door een gespecialiseerd echoscopist. Je kan in aanmerking komen voor een GUO nadat er een afwijking is gezien bij het SEO of wanneer er bij jouw kind sprake is van een verhoogde kans op een bepaalde afwijking. Je verloskundig hulpverlener kan nagaan of er sprake is van een indicatie om direct voor een GUO te gaan en het SEO over te slaan.

Bij een GUO wordt gebruik gemaakt van nauwkeurige apparatuur en wordt het kind (opnieuw) nagekeken (zie SEO). Dit gebeurt bij een GUO uitgebreider dan bij een SEO. Het onderzoek wordt vergoed vanuit het basispakket en heeft geen gevolgen voor het eigen risico.

Na een bevestigde afwijking zijn er, afhankelijk van de gevonden afwijking, vier opties mogelijk:

  • Niets doen en afwachten hoe het kind zich ontwikkelt
  • Behandelen van het kind
  • Uitdragen waarbij de gezondheid van moeder voor gaat
  • Zwangerschap afbreken (tot 24 weken)

Om een keuze te maken waar jij en je partner zich prettig bij voelen, kan het helpen om in gesprek te gaan met een (kinder-)arts, verloskundige, huisarts, patiƫntenorganisaties of bijvoorbeeld dierbare mensen om jullie heen.

Liefs, Valerie
Verloskundige

Meer informatie:
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl (informatie en keuzehulp)