Wanneer jullie een kinderwens hebben is het ook goed om na te denken over eventuele risico’s op het werk.

Het werken met chemische stoffen kan van invloed zijn op de vruchtbaarheid. Dat geldt voor vrouwen én mannen.

Dit soort stoffen zijn bijvoorbeeld:

  • oplosmiddelen ((bijvoorbeeld verf-, lak-, lijm-, reinigings-middelen, inkt)
  • bestrijdingsmiddelen (ook wel pesticiden genoemd)
  • narcosegassen
  • medicijnen tegen kanker (cytostatica)
  • zware metalen of metaalverbindingen

Werk jij of je partner met chemische stoffen, vraag dan advies aan de bedrijfsarts. Het beste is om dit minimaal 3 maanden voor de zwangerschap te doen zodat de werkzaamheden op tijd aangepast kunnen worden. Iedere werkgever moet er volgens de wet voor zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Wat je met de bedrijfsarts bespreekt valt onder medisch beroepsgeheim. Je kunt het advies van de bedrijfsarts zo nodig bespreken met je werkgever.

Heb je geen bedrijfsarts op je werk? Praat er dan over met je huisarts of je verloskundige (ook voor de zwangerschap kun je contact opnemen met een verloskundige, sommige verloskundigenpraktijken hebben daarvoor een kinderwensspreekuur).

Zij kunnen voor meer informatie contact opnemen met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en de Teratologie Informatie Service (TIS).

Liefs, Dorti
Verloskundige

Bronnen

https://www.rivm.nl/zwangerschap-en-werk

https://www.strakszwangerworden.nl